Hướng dẫn lắp đặt bàn học BH-093

Đoàn Nguyệt
Thứ Hai, 01/07/2024
Nội dung bài viết

1. Gắn nở vào mặt bàn Dùng búa hoặc vật giống búa đóng tụt 4 núm tròn (nở) xuống lỗ dưới mặt gỗ (giống đóng đinh) (đập tụt nở phẳng hẳn xuống mặt)

2.Gắn thanh giằng, kệ sách Dùng vít dài cố định thanh giằng và kệ sách với chân bàn

3. Cố định thanh đỡ chịu lực Dùng ốc dài lắp thanh đỡ chịu lực với chân bàn. Vít trực tiếp vít ngắn vào mặt bàn bằng vít nhọn để cố định mặt bàn với thanh đỡ chịu lực (có thể không lắp vẫn đảm bảo độ chịu lực)

4. Nối mặt bàn với chân bàn bằng Ốc ngắn Nối ốc với nở qua chân bàn

Viết bình luận của bạn
Nội dung bài viết