Bàn K-Table

Thương hiệu: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hàng
Loại hàng: Có sẵn
379.000₫
Nhóm màu
Chân trắng + Mặt gỗ sáng-80*40
Chân trắng + Mặt gỗ tối -80*40
Chân đen + Mặt Gỗ tối-80*40
Chân đen + Mặt đen-80*40
Chân đen + Mặt đen-100*40
Chân trắng + Mặt gỗ trắng-100*40
Chân trắng + mặt gỗ vàng -80*40
Chân đen + Mặt gỗ tối -100*40
Chân trắng + Mặt gỗ sáng-100*40
Chân trắng + Mặt trắng-80*40
Chân trắng + Mặt gỗ tối -100*40
Chân trắng -Mặt gỗ vàng- 100*40
chân trắng-mặt trắng-60*40
chân trắng-mặt gỗ sáng-60*40
chân trắng-mặt gỗ tối-60*40
chân trắng-mặt gỗ vàng-60*40
chân đen-mặt gỗ tối-60*40
chân đen-mặt đen-60*40
chân đen-mặt gỗ sáng-60*40
chân đen -mặt gỗ sáng-100*40
chân đen-mặt gỗ sáng-80*40
chân trắng-mặt trắng -100*50
chân trắng-mặt gỗ sáng-100*50
chân đen-mặt gỗ tối-100*50
chân đen-mặt đen-100*50
chân trắng-mặt gỗ vàng-120*60
chân đen-mặt gỗ tối-120*60
chân trắng-mặt gỗ sáng-120*60
chân trắng-mặt gỗ vàng-100*50
chân trắng-mặt trắng-120*60
chân đen-mặt đen-120*60
Thêm vào yêu thích Đã yêu thích
Gọi điện để được tư vấn: 0866040345
Hình thức thanh toán Nội Thất 5C Nội Thất 5C Nội Thất 5C
0866040345